SunExpress artık Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Sahibi


SunExpress artık Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Sahibi

TİCARİ KAYITLARIN GÜVENİLİR VE İZLENEBİLİR OLMASI koşulunun sağlanabilmesi için başvuru sahibinin ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarının gümrük kontrollerinin doğru ve etkin bir şekilde yapılabilmesine elverişli ve eşya hareketlerini gösterecek şekilde izlenebilir olması gerekir. Ayrıca, ticari faaliyetlerine ilişkin belgelerinin düzgün bir şekilde arşivlenmesi ve korunması ile başvuru sahibinin bilgisayar sistemini yetkisiz girişlerden korumaya ve verilerini güvenceye almaya yönelik uygun bilişim teknolojisi güvenlik önlemlerine sahip olması gerekir. Sertifika sahibince sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her on iki aylık dönem sonunda sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı yıllık faaliyet raporuna bağlanır. YYS’nin taşıma firmalarına sağladığı “İzinli Gönderici Yetkisi”, “İzinli Alıcı Yetkisi”, “Emniyet ve Güvenlik Kontrollerine İlişkin Kolaylıklar” gibi gerek YYS sahibi firmalara gerekse diğer firmalara tanınan hak, yetki ve kolaylıklar bir kenara bırakılırsa görüleceği üzere, YYS’nin sağladığı hak ve yetkilerin sadece YYS sahibi firma tarafından kullanımı gerektiği açıkça düzenlenmiştir. Dolayısıyla firmaların YYS sahibi firmalar üzerinden işlem yaparak YYS’nin sağladığı avantajlara ortak olmaları mümkün bulunmamaktadır.

Yaklaşık 2 yıldır sürdürmekte olduğum Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü faaliyetlerinin ülkemizdeki özel güvenlik hizmetlerinin sunumuna katkısına geçmeden önce , bu uluslararası statü hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. KPMG Türkiye olarak Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsübaşvurusunda bulunacak şirketlerin durumunu değerlendirerek, sertifika alınmasısürecinde iç denetim hizmeti de dahil destek oluyoruz. Aynı zamanda sertifikasahibi  şirketlerin mevcut statülerinindevamı için yardımcı oluyoruz. Uluslararası bir düzenleme olan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası uygulaması, OKSB uygulamasından tamamen farklı bir disipline sahiptir. Tablodan da anlaşılacağı üzere, YYS’ye sahip şirketler her avantajdan yararlanmak zorunda değildir. Bazı avantajlar YYS sahibi şirketlere herhangi bir talep gerekmeksizin sağlanırken, bazı avantajlar ise şirketin ayrıca talepte bulunması ve o konuya özel koşulları yerine getirmesi ile sağlanmaktadır. § Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; kota, tarife kontenjanı, ithalatta gözetim uygulamasına tabi olup olmadığı. Bu uluslararası standart, çok isabetli bir şekilde, işletmenin YYS gereklerine dönüşüm sürecinin başlangıcını, güvenlik uzmanlarının yapacağı “Kapsamlı Güvenlik Risk Analizi”ne dayandırmaktadır. Yetkilendirilmiş yükümlülerce gerçekleştirilen gümrük işlemleri Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında sonradan kontrole tabi tutulur.

  • 2011 yılından beri özel sektördeki mevcut profesyonel iş hayatının yanı sıra İstanbul Arel Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak Akademik hayatına başladı.
  • Yönetim tarafından başvuru işlemlerinizin onaylanması sonucunda, e-mailiniz üzerinden size gelen “kullanıcı adı ve şifre” ile ONLINE EĞİTİM / HESABIM [/online-egitim/my-account/] sayfamızdan eğitim dokumanlarınıza ulaşabilirsiniz.
  • Firmanın, Ticaret Bakanlığı nezdinde yürüteceği resmi işlemler, YYS sertifikası almadan önce yapılacak olan YYS Süreç danışmanlığını, Sürekli Gümrük Danışmanlığını (eğitimler dahil), Gümrük Uyum Denetimini ve YYS Sertifikası aldıktan sonra yapacağı Sürekli Gümrük Danışmanlığını ve YYS Faaliyet Danışmanlığı Hizmetini yürütecek olan Gümrük Danışmanlığı faaliyetlerini içermektedir.

Bunun için hem 5 yıllık güncellemelerle, hem her yıl hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporları ile hem de Bölge Müdürlüğü’nce yapılabilecek ani denetimlerle korunup korunmadığı kontrol edilmektedir. Bu süreçte her ne kadar YYS belgesi geçerliliğini kaybetmemekte ve belge kullanılmaya devam edilmekte ise de hem Genel Müdürlükçe dosya üzerinden hem de müfettişçe yerinde inceleme yapılması nedeniyle sürecin doğru yönetilmesi önemlidir. Bu süreçte eksiklik veya YYS şartlarının sağlanmadığı tespit edilirse YYS belgesinin askıya alınması yaptırımı ile karşılaşılmaktadır. •Uluslararası standartlarda daha etkin ve verimli çalışan, daha yüksek rekabet gücüne ve daha iyi iç kontrol süreçlerine sahip firma sayısında artış sağlanması. •Uluslararası ticaretteki emniyet ve güvenlik açıklarının azaltılması yoluyla güvenli ticaretin teşvik edilmesi. Taraflar, Hizmetlerimizi sunmak, analiz etmek ve geliştirmek ve size, LinkedIn içinde ve dışında daha ilgili reklamlar (profesyonel reklamlar ve iş ilanı reklamları dahil) göstermek için önemli ve önemsiz çerezleri kullanır. Talep edilen ilave hak ve yetkiler için ayrıca ilgili belgeler ibraz edilecektir. Eğitiminiz, başvuru işlemlerinizin onaylanması ile başlar ve 1 aylık süre zarfında online sınavı tamamlamanız ile sonlanır. Belgenin alınmasından sonra firmanın yükümlülüklerini düzenli şekilde yerine getirebilmesine, statünün korunmasına ve geliştirilmesine destek oluruz. YYS Hazırlık, Başvuru ve Temin Sürecinin her aşamasında firmalara destek olarak, rahatlık ve güven sağlarız. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına başvuracak şirketlere başvuru öncesinde durum analizi yapılarak alınması gereken aksiyonların belirlenmesinde destek sağlarız.

§  Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; çift kullanımlı eşya olup olmadığı. Soru formu, sertifika sahibi tarafından, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren beş  yılda bir kez güncellenerek sertifika sahibinin mevcut durumunu yansıtacak şekilde hazırlanır ve Bölge Müdürlüğüne ibraz edilir. 8-Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen tamir, bakım, onarım faaliyetine ilişkin belgeye sahip olmak. Yeni düzenlemede bu alanda en çok dikkat çeken husus ise soru formunun güncellenme periyodunun uzatılmasıdır. Sertifika sahibince her 3 yılda bir revize edilmesi beklenen soru formunun, revizyon süresinin 3 yıldan 5 yıla çıkartıldığını görüyoruz. Bundan böyle sertifika sahipleri soru formunu 60 aylık dönemin takip eden 3 ayın sonuna kadar Bölge Müdürlüğüne göndermesi gerekecektir. Ek olarak belirtmek gerekir ki Bakanlıkça ilgili Yönetmelikte yer alan koşul ve/veya kriterlerde gerekli gördüğü bir değişikliği yapması halinde, mevcut belge sahiplerinin bu kriterlere 6 ay içerisinde uyum sağlaması da beklenen unsurlardan biridir. Ankara Ünivercasinomhub casinom-hub.com Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu. 2014 yılında ABD’de Boston Üniversitesi Çokuluslu Ticaret Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayarak yüksek lisans derecesini aldı. Doktora derecesini 2020 yılında Yaşar Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı’nda, “Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün (YYS) Firmaların Rekabet Yapısına Etkisi”ni konu alan tez çalışması ile tamamladı. Firmaların kurumsal yönetim sistemlerini ve bilgi güvenliğini akredite eden bu belgelerin olmaması veya Bakanlığın belirlemiş olduğu formatta olmaması durumlarında YYS başvurusu reddedilmektedir.

Bu nedenle YYS’ye sahip olma sürecinde bu iki belgeyi temin etme süresinin de dikkate alınması gerekmektedir. •İşlemlerin daha az maliyetli ve daha hızlı gerçekleştirilmesi yoluyla ihracatın desteklenmesi. Uluslararası Akreditasyon kurumları tarafından Akredite edilmiş, eğitim kalitesini ISO 9001 belgesi ile onaylatmış ve MEB tarafından Uzaktan Öğretim Kursu vermekteyim. Sertifika sınavını eğitime başladığınız tarihten itibaren 1 ay süresi içerisinde tamamlamanız gerekmektedir. Avrupa Birliği’nde 19 bin 1 ve ABD’de 11 bin 605 adet YYS almaya hak kazanmış firma bulunuyor. İSTANBUL (AA) – Türk Hava Yolları’ndan sonra Türkiye’de Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası’na (YSS) sahip ikinci hava yolu şirketi SunExpress oldu. Çözüm ortaklarımızla birlikte firmanıza değer katacak hizmet anlayışımızla ISO süreçlerinize destek vermekten memnuniyet duyarız. Katkıların makale ile ilgili veya değerli olmadığını düşünüyorsanız, katkıları faydasız olarak işaretleyin.

Bu süreçte uzman kişilerden destek alınması, sürecin Bakanlıktan gelgitinin kısaltılması ve sürecin sonunda müfettişçe fiziki kontrole tabi tutulması nedeniyle önemlidir. Çünkü, özel güvenlik hizmetinin yönetimi, tüm departmanların ve yönetimin organize ve sistematik çalışmaları ile en doğru şekilde sahaya yansıtılabilmektedir. Dış Ticaret ve gümrük süreçlerini yürüten firma personelinin mevzuat bilgisi ve farkındalığının yüksek olması firmanın gümrük işlemlerinin hem risksiz hem de düşük maliyetle yürütülmesi açısından oldukça önemlidir. Kullanılacak rejimin ya da tercih edilecek Incoterms’in doğru seçilmesi maliyetleri düşürürken, gümrük kıymetinin doğru tespiti, tedarikçiden uygun menşe belgesinin temini vb. Tüm yönetsel faaliyetlerde olduğu gibi, özel güvenlik hizmetlerinin ihtiyaçlarının ve çözümlerinin, konunun uzmanları tarafından analiz edilerek tespitini gerekli kılmaktadır. Tabi ki bu kapsamlı güvenlik risk analizi, işletmenin karar mekanizması olan yönetime arz edilmek ve karar sürecinde yönetime yol göstermek üzere tasarlanmaktadır. YYS’nin öngördüğü, güvenlik hizmetlerinin yönetilmesi faaliyetlerinin planlama aşamasının, “Kapsamlı Güvenlik Risk Analizi” sonuçlarına dayandırılması çok yerinde ve özel güvenlik sektörüne de güzel bir örnek teşkil edecek niteliktedir. İlk aşamada ihracatçı ve taşıyıcılara kolaylıklar sağlayacak şekilde yürürlüğe konulan uygulama, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın web sitesinde yayımlanarak, ticaret erbabı ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulan Yönetmelik Taslağı ile; “İthalatta yerinde gümrükleme izni “ve “izinli alıcı” uygulamasına da yer verilmiştir.

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다